© 2018 Copyright by Positiva Vibbar

Information om behandling av personuppgifter

Om du lämnar dina personuppgifter eller om de registreras i samband med ditt besök på hemsidan, används de av Positiva Vibbar och ibland även av andra företag inom Positiva Vibbar, för förberedelse och administration av produkter och tjänster. Dina personuppgifter lämnas exempelvis om du fyller i formulär, intresseanmälningar samt om du ansöker om produkter, tjänster eller om att bli privat- eller företagskund hos Positiva Vibbar. 

Dina uppgifter behandlas också för att uppfylla rättsliga skyldigheter som Positiva Vibbar har.

Personuppgifterna utgör också underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling. Personuppgifterna används också för marknadsföringsändamål om du inte har begärt spärr för direktmarknadsföring. Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra bolag som samarbetar med Positiva Vibbar.

Personuppgiftsansvarig 

Positiva Vibbar är personuppgiftsansvarig. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Positiva Vibbar kan du begära det skriftligt på nedanstående adress. Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.

 

Positiva Vibbar  

Avdelningen för personuppgifter

Knopgatan 15

603 85 Norrköping

 

Registrering av IP-adresser

Vid besök på positivavibbar.se och andra hemsidor med copyright Positiva Vibbar sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens. 

Principer om personuppgiftshantering för Positiva Vibbars webbplats och Medlemsinloggning

Allmänt 

Positiva Vibbar samlar in, hanterar och analyserar uppgifter om användning, nättrafik och händelser på Positiva Vibbars webbplats. Med nättrafik avses data som hänför sig till besökare på webbplatsen och som används för att förmedla, distribuera och sända meddelanden i datanät. Uppgifterna används inte för att identifiera enskilda besökare, förutom Positiva Vibbars kundportalsbesökare. Positiva Vibbar kan vid behov också inhämta sådana uppgifter av en tredje part. Särskilda integritetsvillkor kan tillämpas på vissa tjänster som används via Positiva Vibbars webbplats. 

Dessa uppgifter samlas in

Positiva Vibbar samlar in och analyserar bland annat följande uppgifter om besökarna på Positiva Vibbars webbplats: 

  • IP-adress 

  • Webbläsare (Internet Explorer, Firefox etc.) 

  • Operativsystem (Windows etc.) 

  • Inloggningssätt 

  • Besökta sidor 

Ändamål 

Positiva Vibbar lagrar webbstatistik för att säkra den tekniska funktionaliteten och användningen av nätet. Positiva Vibbar använder även statistiken för att få en inblick i webbesökarnas användarupplevelser och för att utveckla sin webbplats. 

Positiva Vibbar använder webbstatistiken för att förbättra sina elektroniska tjänster och kännedomen om kundernas och webbesökarnas behov. Uppgifterna används för att utveckla servicen och tjänsterna i anslutning till kreditinstitutsverksamheten. 

Handläggare av uppgifterna 

Positiva Vibbar övervakar den insamlade informationen och överlåter den inte till tredje part. Positiva Vibbar kan emellertid använda sig av underleverantörer i hanteringen av uppgifterna. För närvarande anlitar Positiva Vibbar amerikanska Google Analytics för hantering av uppgifterna. Google är ett av marknadens ledande leverantörer av webbstatistik. Företaget iakttar integritetsskyddet genom att följa de standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har tagit fram.

Positiva Vibbar kan därutöver använda sig av tjänster som tillhandahålls av andra underleverantörer som följer Europeiska kommissionens dataskyddsdirektiv (oktober 1998), såsom stöd för kundtjänst, marknadsanalys och växelverkan.

Positiva Vibbar tillåter inte under några som helst omständigheter att underleverantörerna använder uppgifterna i andra syften än de som Positiva Vibbar definierat. 

Positiva Vibbar kan använda uppgifter som kunder uppgett i Kundportalen för privatkunder för specifika syften, till exempel analys och marknadsföring. 

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida, för att kunna följa upp användningen av vår hemsida och för att stödja marknadsföringen av våra produkter och tjänster. 

Samtycke 

I samband med att du blir kund hos Positiva Vibbar via Positiva Vibbar.se samtycker du till att Positiva Vibbar använder dina personuppgifter i syfte att erbjuda dig specifika och relevanta erbjudanden om produkter och tjänster som Positiva Vibbar tillhandahåller. Denna behandling har samtycke som grund vilket innebär att du när som helst kan återkalla ditt samtycke. Positiva Vibbar kommer då att inte behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter i samband med nämnda behandling. 

Om du vill återkalla samtycket kontaktar Positiva Vibbar skriftligen till Positiva Vibbar, Knopgatan 15, 603 85 Norrköping

Ytterligare information 

Vänligen ta kontakt med oss om du har frågor om denna text eller Positiva Vibbars användning av webbstatistik. 

Direktreklam

Vill du inte ha direktreklam från Positiva Vibbar? Avsäg dig genom att skicka dina uppgifter till info@positivavibbar.se

Ring nu: 070-7889496

0