© 2018 Copyright by Positiva Vibbar

#me

Niklas Lindgren

Niklas blandar omvärldsanalys och personprofilering i sin analytiska roll. Niklas är hjälpsam och omtänksam i sitt arbete och ser alltid till att alla mår bra på arbetsplatsen. Niklas är företagets proffsnätverkare.

Creator of opportunities

Niklas Lindgren

076-3110880

Ring nu: 070-7889496

0