© 2018 Copyright by Positiva Vibbar

STYRKOR - SVAGHETER - MÖJLiGHETER - HOT

(Strengths), Svagheter (Weaknesses), Möjligheter (Opportunities) och Hot (Threats)

 

Vi hjälper er att identifiera ert nulägae och skapa arbetssättet för framtida analyser.

 

Vi använder en heldag hos er i en workshop tillsammans med förberedande material och en konkret uppföljning och visualisering.

SWOT-analys

16 000,00 krPris

    Ring nu: 070-7889496

    0